Lež nebo postpravda/False or Post-Truth

Galerie VI PER

úterý 5.6. 2018 v 19.00/Tuesday 5th June 2018, 7 p.m.

Třetí večer v rámci výstavy Forma sleduje peníze představí zážitky dua cosa.cz z práce formou tvůrčího nakládání s fakty.

Série příběhů z budoucnosti je inspirovaná kulturním a architektonickým životem. Krátké ilustrované příběhy na motivy náplně práce a průběhu běžného pracovního dne, získávání lepších zakázek za více peněz, snižování rizika při svobodném povolání a nevšedních nesnází investorů.

Příběhy doprovázejí ilustrace autorek a hudební podkres Jedůvky. Večer bude zakončen večírkem před Galerií VI PER.

http://vipergallery.org/akce/lez-nebo-postpravda

– – –

False or Post-Truth

The third night of the exhibition Form Follows Money introduces the cosa.cz duo’s work experiences using the form of creative dealing with facts.

A series of stories from the future is inspired by cultural and architectural life. Short illustrated stories are based on job descriptions and day-to-day work, efforts to get better commissions for more money, to lower the risks that a freelance job brings, and unusual troubles of the investors.

The stories are accompanied by illustrations by the authors themselves and music by Jedůvka. The evening will be topped off with a party in front of VI PER Gallery.

http://vipergallery.org/en/events/false-or-post-truth