Architektura výstavy – Velká věc

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze představuje nejnovější projekty studentů a absolventů školy, kteří se svým uměním a designem přispívají k pozitivním změnám ve společnosti. Letošní bienální výstava UMPRUM se snaží překonat pocit bezmoci, který cítíme, když sledujeme současný politický, společenský nebo klimatický vývoj. Výstavou se prolíná idea, že vytvoření velké věci předchází celá řada malých kroků.

kurátoři: Marie Kordovská, Anna Sedláček Roubalová a Petr Hák

architektonické řešení: Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

grafický design: Ondřej Mazanec, Kateřina Pravdová

fotografie: Tomáš Zumr

22. 3.–11. 5. 2024

Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

https://www.umprum.cz/cs/web/katedry/velka-vec

V architektonickém řešení jsou plně využity možnosti nové budovy TC Mikulandská (světla, projektory, závěsný systém). Exponáty jsou volně zavěšeny v prostoru a výrazně (i barevně) scénograficky nasvíceny, čímž je umožněno pracovat se stíny vystavených děl. Cílem je nebudovat příčky ani výstavní fundus na jedno použití.