Rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic

Základním principem návrhu rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic je zpřístupnění celé plochy náměstí, vizuální a fyzické propojení prostoru mezi Olšanskými hřbitovy se zastávkami MHD a budovou základní školy.
Pro přehledný a bezpečný prostor náměstí je podstatné odstranění příčných bariér – keřů a zábradlí, srovnání terénu do plynulé plochy a zapojení parteru budov do náměstí. Rohy domů se službami jsou v návrhu lépe přístupné pro pěší zvýšenými křižovatkami. Stávající a dobře fungující herní plocha před školou je zachovánan a rozšířena. Plocha tramvajové smyčky je zpřístupněna k užívání vydlážděním, její volný prostor a stromořadí ji napojuje na Vinohradskou ulici.

+ Eva Klápšťová, Marek Šilar, Milan Valeš, Viktor Vejvoda

PDF Regenerace namesti Jiriho z Lobkovic COSA 2014 banner

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA002

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA003

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA004

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA005

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA010

regenerace namesti jiriho z lobkovic sdruzeni KOSA011