Čtení z knihy Alfreda Kubina Země snivců

(…) Vidím ještě dnes před sebou náš dům.

V přízemí byla místnost kadeřníkova a v ní kadeřník sám, velmi sečtělý plavovlasý muž, starý mládenec se zlatým skřipcem. Jeho vášní byla filozofie. Při ní povolil svým myšlenkám všechny uzdy. Divoce bujely jeho vědomosti, jimiž nikterak neskrblil.

”Mohl bych vám o lecčemž vyprávět!” říkával, pronikavě
na mne pohlížeje.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Žil den co den v tak vysokých sférách, že kadeřnický
závod by byl velmi upadl, kdyby neexistoval jistý
Giovanni Battista. Byl to sice jenom opičák, ale jaký
opičák! Zcela nevšedně nadané a snaživé zvíře. Vedle
tohoto pomocníka bylo možno se klidně zabývat
etickým problémem. Giovanni sloužil v obchodě od
píky. Tím, že jednoho dne na vlastní popud připravil
mýdlovou pěnu, byl objeven jeho talent a náš kadeřník
nalezl i v něm subjekt a využil jeho šikovné ruky, která
byla svým klidem, rychlostí a jistotou proslavena po
celém okolí. Ve středu a v sobotu navštěvoval Giovanni
dokonce i soukromé zákazníky. Přečasto jsme ho viděli,
jak se s vážnou a obchodní tváří šourá se svou taškou
po Dlouhé ulici. Poctivější a spolehlivější než člověk,
byl duší tohoto zkrášlovacího podniku. Jenom jedno
mrzelo jeho pána: pro filozofii měl málo smyslu.
“Jste stoik!” křičel na něho kadeřník po dlouhých
přednáškách. Ještě stále tajně doufal, že ho uvede k
vyšším cílům. (…)
úryvek z knihy Alfréda Kubina Země snivců

Záznam ze čtení ke shlédnutí na http://vimeo.com/104634576

2014 krumlov Alfred Kubin _ cteni Zeme snivcu_pozvanka Cesky Krumlov_mail