Category: Veřejné prostranství

Studie úprav zahrady při ulici Ve Stínadlech v Praze

ilustrace: Martin Neruda

Úpravy prostranství Kovolis Hedvikov

 

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic

Základním principem návrhu rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic je zpřístupnění celé plochy náměstí, vizuální a fyzické propojení prostoru mezi Olšanskými…

Starý Žižkov

Žižkov znám, tvoří část světa, ve kterém žiji. Ve většině úkolů se soustředíme na budování nového, ale kdo se stará…

© 2018 cosa.cz. Theme by Anders Norén.