Památky ze železobetonu/Concrete Heritage Architecture

Památky ze železobetonu/Concrete Heritage Architecture

délka/lenght: 11 minut

vybrané stavby/selected buildings:

Textilní továrna Vonwiller v Žamberku, přestavby a rozšíření 1906, 1912 / Textile Works Vonwiller in the Town of Žamberk, reconstruction and extension: 1906 & 1912

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři, 1910‒1911 / Wenkeův obchodní dům v Jaroměři, 1910‒1911

Zauhlovací a vodárenská věž Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou , 1916 / Ginzkey’s Factory Tower in the Suburban Town of Vratislavice nad Nisou, 1916

Skokanský můstek plaveckého stadionu pod Barrandovskými terasami v Praze, 1930 / A Diving Tower at the Outdoor Swimming Pool Located beneath the Barrandov Terraces in Prague, 1930

Vinohradská Sokolovna v Praze, 1936‒1947 / Sokol Vinohrady Club Gym, 1936-1947

Hala 19 bývalého podniku Praga v Praze Vysočanech, 1947‒1948 / Assembly Hall No. 19 on the Premises of the Former Praga Factory Located in the Vysočany Prague Quarter, 1947-1948

Textilní továrna Vonwiller v Žamberku, detail fasády
Wenkeův obchodní dům v Jaroměři, pohled kruhovým otvorem na kazetový strop se skrytou železobetonovou konstrukcí
Zauhlovací a vodárenská věž Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou , v horní části věže je umístěna požární nádrž, ve střední prosklené části věže je zásobník na uhlí s výsypkou
Skokanský můstek plaveckého stadionu pod Barrandovskými terasami v Praze
Vinohradská Sokolovna v Praze, detail fasády s viditelnou šikmou konstrukcí tribun pro diváky
Hala 19 bývalého podniku Praga v Praze Vysočanech, válcové skořepiny tvořící podélné světlíky

námět/original theme by: tým CONSECH20 (consech20.eu), Ondřej Dušek, Cristiana Nunes, Zuzana Slížková

koncept, scénář, režie/theme and screenplay by, directed by: cosa.cz, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

text: Ondřej Dušek

kamera/camera: Jan Maštera

zvuk/sound: Barbora Šimonová

střih/editing: Jan Maštera

typo/graphic design: Viktor Vejvoda

hudba, vypravěč/music, narration: Jaroslav Šlauf

překlad/english subtitles: Věra Chase

poděkování/our sincere thanks go to:

Michal Bednář (Muzeum Starých strojů/The Museum of Old-Time Machines)

Rudolf Havelka, Jaroslav Cavrnoch (Městské muzeum Jaroměř/Jaroměř City Museum)

Kateřina Deličová (Intex s. r. o.), Jitka Jakubčíková (Zauhlovačka – AvantgArt, z. s.)

Dagmar Havlová, Prokop Havel, Pavel Prokopius 

Jan B. Uhlíř (Sokol Vinohrady/Sokol Vinohrady Club Gym)

Ondřej Janeček (Mount Capital, s. r. o.)

Video vzniklo s podporou projektu MŠMT 8F18005 „CONSERVATION OF 20TH CENTURY CONCRETE CULTURAL HERITAGE IN URBAN CHANGING ENVIRONMENTS“ v rámci iniciativy „Kulturní dědictví a globální změny“ a dále s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu „Strategie AV21 č. 23: Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

This work was kindly supported by the Ministry of Education, Youth and Sports under the project No. 8F18005 “CONSERVATION OF 20TH CENTURY CONCRETE CULTURAL HERITAGE IN URBAN CHANGING ENVIRONMENTS” and also by the Czech Academy of Sciences within the research programme “Strategy AV21 No. 23. City as a Laboratory of Change; Construction, Historical Heritage and Place for Safe and Quality Life”.

cosa.cz 2021