Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky