Obnova schodiště z ulice Husitská u domu Řehořova č. p. 37

Dlouhé schodiště o 72 stupních je jedním ze zapomenutých míst Žižkova. Dříve propojovalo ulicí Řehořovu s ulicí Husitskou a překonávalo značný výškový rozdíl. Podoba schodiště ze 60. let byla zachycena ve filmu Kristové roky režiséra Juraje Jakubiska.

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-002

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-003

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-004

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-005

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-006

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-007

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-008

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-009

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-010

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-011

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-012

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-013

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-014

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-015

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-016

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-017

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-018

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-019

mrackova-simonova-2016-studie-schody-rehorova-page-020

Proměny Prahy v Distriktu: Negrelliho viadukt a rubová strana města ze žižkovské cyklostezky