Ideální město – kruhový projekt

Jaký ideál má představovat ideální plán? Jaká je ideální krajina pro ideální město? Nedostižnost ideálu, naivnost představy ideálu. Ideální město je pouze schéma pro naše představy, jako pokladnice, místo pro hrdiny a mýty.

Pokud lze ideální město vyjádřit schématem, pomocí několik čar ideálního plánu, pak má smysl hledat takové schéma i v dnešní době. Symbol, razítko, abstrahované zobrazení řádu, hodnot, ideálů. Kruh jako ideál plánu, princip i element řádu, počátek i konec, přesné vymezení hranic města o dané rozloze 15 ha. Kruh je určen svým středem a poloměrem 214 m. Hranice neznamenají konec, ale místo kde vznikne počátek.

Schéma ideálního města, jeho prostorového členění, jeho řádu je vytvořeno od hranice, obvodu do jeho středu. V geometrické rovině pohledu, v půdorysném plánu, jsou základním principem soustředné kružnice. Ve třetím rozměru je prostorová osnova města vytvořena posunem jednotlivých mezikruží mezi sebou. Tento posun je použit již při prvním kroku vytvoření hranice města a dále do středu jen opakován. Posun je modifikován dle světových stran a vzájemným pootočením prvků mezi sebou tak, aby vytvořil homogenní, ale neomezující prostorový řád. Takové schéma ideálního města je možné rozvíjet, modifikovat, měnit jeho siluetu, při zachování principu. Jsou to pouze obvody, lana, které drží dohromady vnitřní strukturu města, uspořádanou libovolně, s množstvím prostorů, sebranou jako hromada věcí do prostěradla, umožňující neustálou obnovu míst, znovu ustavovaní prostorového řádu, pohyb ve třech dimenzích, možnosti změny měřítka, intimity, různé umístění důležitých věcí ve městě ( v závislosti na okolní ideální krajině ).

Základním schématem fungování ideálního obyvatele je zabrání části prostoru a její napojení na základní řád s ohledem na ostatní, město je kompromis, dohoda. Hlavní ulice vznikají na mezikružích, lze pokračovat nahoru i dolů,otevírají se různé prostory, průhledy do dvorů, zahrad, každý může formu svého prostoru modifikovat dle svého ideálu. Prostor se může fraktálně štěpit, barokně komponovat, pragmaticky dělit. Instituce mohou fungovat jako vertikální ulice. Schéma ideálního města je záznam podkladu představy – město může být dle ideálu každého – zcela obyčejné ( s průhledy z cest jako průhledy z hradeb v Aiges Mortes), moderní ( zkroužený NY), nad městem, ve městě mezi domy ( obkoroužené paneláky), na řece, hoře, přizpůsobené dle krajiny, futuristické, ve vesmíru, v poloreálných a nereálných místech jako na nekonečné hoře či v krajině zvuků. Schéma zůstává, vizuální podoba a konkretizace se mění. Dalším krokem by byla úvaha o ideální krajině a konkretizace schématu pro ni. Vůle věřit ideálu.

2009_ideal city barbora simonova