Most z těstovin

Váha ─ 100g

Materiál ─ makaróny, sekundové lepidlo

Úkolem bylo postavit z těstovin na rozpětí 1 m co nejlehčí konstrukci, která uprostřed unese zatížení 2kg.

+ Tomáš Kosnar