Alternativní bydlení

Pokládám si otázky, na které neznám odpovědi. Pokládám si otázku, jak bydlet? Jak bydlet bez celoživotního zotročení hypotékou a jak takovou nabídku bydlení podporovat? Jak podporovat dostupné bydlení pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou nebo pro ty, kteří podporu potřebují (mladé rodiny s dětmi, senioři, hendikepovaní, mladí lidé atd.). Stavět stále nové domy v čím dál tím více odlehlejších částech města by logicky mělo být tou nejdražší možnou odpovědí na otázku. Praxe se ale nechová logicky. K prezentaci záměrů alternativního bydlení používám formu vyprávění budoucích obyvatel. Tito lidé zprostředkovávají zážitky a příběhy, které se v konkrétním místě odehrávaly nebo odehrávají. Mozaika je složena z toho, co dům obklopuje, jací lidé se v něm potkávají a jaké činnosti jim dům umožňuje. Práce obsahuje čtyři příběhy čtyř domů.

diplomová práce, ŠA AVU, 2014

PDF Alternativni bydleni Marketa Mrackova 2014

PDF Alternativni bydleni obrazova priloha Marketa Mrackova 2014

videodokumentace ke shlédnutí na http://vimeo.com/user29404640/videos

2014 diploma thesis alternative housing marketa mrackova

2014 diploma thesis alternative housing small flats mrackova

2014 diploma thesis alternative housing senior house mrackova

2014 diploma thesis alternative housing marketa mrackova

2014 diploma thesis alternative housing flat for young family marketa mrackova

alternativni bydleni marketa mrackova vnitroblok sv.krize 2014

2014 diploma thesis alternative housing marketa mrackova (2)

alternativni bydleni marketa mrackova001

alternativni bydleni marketa mrackova005

alternativni bydleni marketa mrackova006

alternativni bydleni marketa mrackova007

alternativni bydleni marketa mrackova008