Hlava I., II.

Ústava je základní smlouva o podobě systému, ve kterém společnost funguje. Zakotvuje způsob vzniku mocí, jejich kompetence a vzájemné vztahy – dělbu moci. S Michaelou Mildorfovou jsme se rozhodly, že se jí budeme společně zabývat a naučíme se ji. V rámci performance jsme si stanovily role učitele a učeného, vzájemným předčítáním a opakováním se projevila nemožnost pojmout text tímto způsobem. Hierarchickou formu učitele a učeného jsme změnily na rovnocennou situaci dialogu. Rozhodly jsme se text naučit zpaměti, což nám umožnilo s textem nakládat svobodně. Plánovaným výstupem je předvedení před publikem.

Hlava I. a II., studie k performance, video 14:10

+ Michaela Mildorfová