Stavební úpravy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Úpravy stávajících prostor po vystěhování technologie dílen do nové Technologické budovy v Mikulandské ulici a nové toalety.

autoři: Projektové pracoviště UMPRUM: Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Marcela Koukolová, Pavel Štěpán

interiér kanceláří: Johana Němečková

Jedná se se o stavební úpravy v novorene-sanční budově Vysoké školy uměleckoprůmyslové, původně Akademie výtvarných umění postavené podle plánů Františka Schmoranze ml. a Jana Machytky z roku 1882. Stavba byla dokončena roku 1884 a projekt střešní vestavby byl zrealizován dle plánů Adolfa Benše v letech 1949–50. Úpravy prostor budovy UMPRUM zakončené roku 2022 probíhaly ve dvou etapách. První etapa obsahovala úpravu prostor bývalých dílen na učebny, ateliéry, místnosti pro administrativu školy a nový depozitář. V druhé etapě byly rekonstruovány veškeré toalety, byla zvýšena jejich kapacita a byly vybudovány bezbariérové toalety.

foto: Jan Maštera

foto původní stav: MM a BŠ

Depozitář a sklad knih ← knihvazačská dílna

Modelovna, archiv sádrovna, sklad glazur a sádry

Ekonomické a personální oddělení ← keramická dílna

Studijní a zahraniční oddělení ← ateliér Průmyslového designu

Ateliér Fotografie ← sítotisková dílna

Ateliér Průmyslového designu ← brusírna skla

Učebna ← dílna knihtisku

Ateliér Grafického designu a nových médií ← textilní dílna

Bezbariérové toalety ← dámské toalety

Dámské toalety

Pánské toalety