Category: Interiér

Biofilms New Rental

www.biofilms.cz  

Urban café

Kavárna se nachází v dvoulodním zaklenutém prostoru v parteru neogotického činžovního domu v ulici Na Poříčí v Praze. Ve vstupní…

Úprava vstupních prostor budovy FFUK – studie interiéru nového infocentra s vrátnicí

autor ilustrací  Martin Neruda

Úpravy vstupních prostor do Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

autor ilustrací Martin Neruda martineruda.cz

Úpravy prostranství Kovolis Hedvikov

 

Interiér květinářství

© 2018 cosa.cz. Theme by Anders Norén.