Připravujeme vydání knihy Melancholie a dobrodružnost stavění – 25 zapomenutých staveb

Melancholie a dobrodružnost stavění – 25 zapomenutých staveb / Schwermut und Abenteuer des Hausbaus – 25 Portraits verlorener Gebäude

Překlad a vydání dvojjazyčné (česko–německé) publikace 25 dobrodružných architektonických příběhů – portrétů ztracených domů, německého výtvarníka profesora Gottfrieda Müllera.

z německých originálů přeložil Mirko Baum

obálka a grafická úprava Viktor Vejvoda

redakce Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

redakce českého textu Soňa Ryndová

Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace české architektury a Nadačního fondu Art-Now.

www.zeichner-mueller.de

Gottfried Müller – 12 Bauwerke

– – –

Work in progress Melancholie a dobrodružnost stavění – 25 zapomenutých staveb / Schwermut und Abenteuer des Hausbaus – 25 Portraits verlorener Gebäude

translation Mirko Baum

graphic design Viktor Vejvoda

editors Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

editor of czech text Soňa Ryndová

Project supported by the Czech-German Future Fund, the Czech Architecture Foundation, and Art-Now Fund.

www.zeichner-mueller.de

Gottfried Müller – 12 Bauwerke