Výstava Kurz proxemického tance

Proxemika je druh neverbální komunikace vyjadřující vztahy mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají. Jde většinou o vzdálenosti horizontální, ale i vertikální vzdálenosti subjektů mohou být předmětem zkoumání. S ohledem na vzdálenost mezi dvěma lidmi se rozlišuje: intimní zóna (15 – 44 cm), osobní zóna (45 – 120 cm), společenská zóna (1,2 m – 3,5 m), veřejná zóna (3,6 m a více – až do 8 m). Proxemický tanec můžeme pozorovat při setkání dvou či více lidí s rozdílnými velikostmi osobních zón. Tanec se projevuje neustálým oddalováním, uhýbáním a přibližováním se zúčastněných osob.

Galerie AVU, 2013

Pozvanka k výstavě Kurz Proxemického tance

Petra Lelláková, Michaela Mildorfová, Ladislava Pachlová, Miroslava Večeřová, Vladimíra Večeřová, Barbora Šimonová

kurátorka Jana Kapelová
architektka Barbora Šimonová

Máš sklon přehánět, video, 2:58, 2013
čtení z výpovědí žen: věty používané muži pro ospravedlnění vlastních násilných činů

2013 tend to exaggerate performance barbora Simonova2013 proxemic dance exhibition barbora simonova

+….