Předehra

Radíme se, přenášíme, rozměřujeme, věšíme, vrtáme, tmelíme, malujeme, instalujeme.

Všechny minulé i budoucí výstavy zahajují tyto obyčejné činnosti. Opakujeme univerzální pracovní rituál. V arkádě instalujeme výstavu, která není. Vystavujeme arkádu samu o sobě. Akce probíhají přímo v jednotlivých polích chodby. Všechny činnosti spravedlivě dělíme mezi tři – spolupracujeme. Vytváříme kolektivní zkušenost. Výsledkem je situační foto-komiks o devíti obrazech, jehož děj končí vernisáží.

+ Tomáš Džadoň

Prostor Arkády Muzea Boskovicka je tradičně věnován autorovi mladší generace. Práce Tomáše Džadoně navazují na celkový charakter festivalu – podstatou jeho tvorby je reflexe tradičních hodnot a jejich proměna v soudobé společnosti. Dlouhodobým tématem se stal panelák a sídliště jako takové – ať ve vztahu k tradiční architektuře podtatranských dřevěnic či obecněji jako místo formující celé generace lidí v něm vyrůstajících. Do svých překvapivých instalací kromě objektů zapojuje i vjemy pro další smysly. Pro arkádu Muzea Boskovicka připravuje instalaci spolu s Barborou Šimonovou, která se ve svých performance věnuje novodobým podobám rituálů a postavení žen ve společnosti. Projekt zrealizují s architektkou Markétou Mráčkovou, jež se společně s Šimonovou zaobírá tématem městské krajiny a objevování východoevropské periferie.

Helena Musilová

predehra dzadon mrackova simonova001

predehra dzadon mrackova simonova003

predehra dzadon mrackova simonova004

predehra dzadon mrackova simonova005

predehra dzadon mrackova simonova006