Návrh expozice československého pavilonu

Bienále architektury, Benátky 2014

Každodenní rituál
Téma bienále „hledání základů architektury“ rozvádíme fenoménem drobné architektury. Stánky, čekárny, přístřešky, nástěnky,zábradlí, odpadkové koše, telefonní budky, veřejné záchodky a lavičky tvoří nezdolné podhoubí pralesa české architektury. Věříme,že v této typologii se skrývá mnoho kvalit, které se z vysoké architektury vytratili. Oceňujeme jejich spontánnost, originalitu a regionální specifičnost. Tyto stavby slouží všem. Spodní vrstvě není potřeba rozumět — prostě se užívá. Naplňuje základní lidské potřeby a často má i pozoruhodné estetické kvality.

Expozici chápeme jako divadlo zinscenované na počest činností a situací odehrávajících se okolo drobných staveb. Nevytváříme výstavu, ale živý obraz každodenní české reality plynoucí v bezčasí minulých dekád.

V kiosku je možné zakoupit jak klasické občerstvení, tak rozličné tematické artefakty — vystřihovánky drobných staveb, architektonické publikace, či pruty na opékání buřtů. Vysoké architektury bylo dost, je čas zabývat se spodní úrodnou vrstvou. Naše kořeny rostou právě z ní.

+ Tomáš Svoboda, Marek Šilar, Milan Valeš, Viktor Vejvoda

PDF Biennale 2014 navrh realizace Mrackova Svoboda Silar Vales Vejvoda