Ideální město

Jako alternativa, vize k nevyjasněným, nestrukturovaným, neartikulovaným, rozbředlým a kašovitým – neekologickým sídlům poslední doby naší. Vymezení, ohraničení pak považujte za faktor podstatný/ mějte na vědomí, že případná terénní úprava k vymezení hranic této plochy odpovídá nutným úpravám pouhých tří kilometrů tělesa dálničního. Město jako dohoda, vztahová a morfologická struktura, vize a scéna. Perspektiva lidská i boží plán. Aiges Mortes jako příklad historický a východisko: 500×300 metrů ucelené a intensivní prostorově bohaté struktury městské.

150 000 metrů kvadrátních, 15 hektarů jasně vymezených k okolí. 150 000 metrů je plocha čtverce cca 387×387 metrů, plocha kruhu o průměru cca 436 metrů jako podklad jakákoli schémata.

Zadání na přijímacích zkouškách AVU