EDO 2017

teaser pro 27. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc 2017 s tématem … na manipulační ploše

http://www.slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/

autor: Markéta Mráčková, Barbora Šimonová
spolupráce: Kultivar s.r.o.
výroba: cosa.cz, kulturní družstvo
hudba: jAUF (Jaroslav Šlauf)

EDO … na manipulační ploše
Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit?