cosa.tv🔥3 dokumenty o architektuře 80. a 90. let ~ 2020

V roce 2020 natočilo družstvo Cosa tři nové dokumenty, ukazující nejen architektonické realizace 80. let, ale díky rozhovorům s autory projektů také myšlenkové zázemí architektonické profese dané doby. Dokumentů existuje již třináct a jsou volně přístupné v online video archivu na www.cosa.tv.

V letošních dokumentech promlouvají architekti Vítězslava Rothbauerová, Aleš Lang a Petr Hrůša, rozhovory s nimi vedou Michaela Janečková, Jiří Pometlo a Jiří Horský.

Věnovat se architektuře doby normalizace je rozhodnutím strategickým – sorela padesátých let byla akceptována, „zlatá šedesátá“ téměř adorována, z let sedmdesátých jsou uznáváni pohrobci předchozí dekády, jakými jsou například tehdy dokončené stavby Machoninů nebo SIALu. Architektura 80. let bez povšimnutí mizí a je zatím jen cílem návštěv podivných „fajnšmekrů“. Není ještě dost stará na to, aby si zasloužila památkovou ochranu, navíc je často prodchnuta duchem postmoderny, dnes nepříliš populární estetikou. U mnohých staveb probíhají – nebo již bohužel proběhly – zásadní rekonstrukce, přestavby a dostavby. Realizace z této doby nejsou prozatím běžným předmětem památkové ochrany, proto je důležité zaznamenat nejen dochovanou původní podobu, ale také vzpomínky autorů na ideové zdroje, inspirace či podmínky realizace v dané době.

Videodokumenty usilují vzbudit v divácích zájem a porozumění pro stavby z 80. a počátku 90. let. Ty stále čekají na podrobnější uměleckohistorické zpracování a pozornost veřejnosti. Oproti předchozím rokům se záběr rozšiřuje o přesahy do 90. let, kdy někteří z autorů dokončovali své zakázky z 80. let nebo naopak získali nové za zcela jiných podmínek a okolností. Projekt je od roku 2020 určen díky anglickým titulkům jak českému, tak zahraničnímu publiku. 

Postmoderní stavby Vítězslavy Rothbauerové

Vítězslava Rothbauerová se v 80. letech věnovala realizaci sídliště Jižní Město II., na jehož plánech pracovala od poloviny 70. let. Spolu s kolegou architektem Janem Zeleným se pokusila rozbít unifikovaný vzhled sídliště začleněním drobné architektury, rozlišením jednotlivých částí barevným řešením a grafikou Jiřího Rathouského. V druhé polovině 80. let začala projektovat dvě stavby, které byly dokončeny až na konci 80. let – Služebnu FMV a VHMP-VS (Federální ministerstvo vnitra a Výstavba hlavního města Prahy – Výstavba sídlišť) na Chodově a Servisní a výrobní provozy pro divadelní techniku na Praze 4. Mozaiku doplňuje drobná stavba Malé vodní elektrárny v Branné, dokončené roku 1997.

25 minut

účinkují: Michaela Janečková, Vítězslava Rothbauerová

Malá vodní elektrárna v Branné

Říční lázně Riviéra a architekt Petr Hrůša

První realizací brněnského architekta Petra Hrůši byly lázně Riviéra v Brně-Pisárkách. Pod hlavičkou Stavoprojektu Brno na něm pracoval od roku 1984, od roku 1987 byly lázně ve stavbě, roku 1991 se otevřely pro veřejnost. Rozhovor se nedotýká jen okolností vzniku projektu a realizace lázní Riviéra, ale také brněnské architektonické scény druhé poloviny 80. let až po vznik spolku Obecní dům Brno, jehož je Petr Hrůša aktivním členem.

28 minut

účinkují: Jiří Horský, Petr Hrůša

Říční lázně Riviéra v Brně

Modlitebny Církve adventistů sedmého dne a architekt Aleš Lang

V 80. letech se Aleš Lang dostal ke třem zakázkám pro Církev adventistů sedmého dne. Na projektu nejstarší z nich, nové modlitebny a rekonstrukce spolkového domu v Karlových Varech, začal pracovat již roku 1982. Dostavba další z nich, modlitebny v Praze na Vinohradech, byla dokončena roku 1989, vitráž doplnil Aleš Lang roku 2016. Rekonstrukce modlitebny z 30. let 20. století v Ústí nad Labem, v prudkém svahu za spolkovým domem, byla dokončena až roku 1994, už bez spoluúčasti autora na vzhledu vnitřního vybavení prostor. Realizace představují nejen v té době zřídkakdy uplatňovanou typologii, ale také autorovo dobové zaujetí západní architektonickou postmodernou, se kterou byl dobře obeznámen díky časopisům a aktivitám manželů Ševčíkových.

23 minut

účinkují: Aleš Lang, Jiří Pometlo

Modlitebna CASD v Karlových Varech

text: Michaela Janečková

koncept: cosa.cz, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

kamera: Jan Maštera

zvuk: Barbora Šimonová

střih: Jan Maštera

hudba: Jaroslav Šlauf

videoznělka a typo: Viktor Vejvoda

anglické titulky: Petr Čapek

cosa.cz 2020