cosa.tv🔥3 nové dokumenty o architektuře 80. let

Architekt Petr Keil hovoří s historikem a teoretikem architektury Vladimírem Šlapetou o svých realizacích z 80. let, v díle je zdokumentována Měšťanova vila, Okresní správa silnic v Jindřichově Hradci a Pragoprojekt v Českých Budějovicích.

Architekty Eduarda Schlegera a Lukáše Lieslera zpovídá architekt a historik architektury Petr Vorlík, z jejich četných realizací bazénů jsme do dokumentu vybrali Krytý bazén v Tachově .

S architektem Michalem Sborwitzem hovoří teoretik a historik architektury Rostislav Švácha. V díle je zdokumentována Kaple sv. Václava v Mostě.

Postmoderní stavby Petra Keila

Krytý bazén v Tachově od Eduarda Schelegera a Lukáše Lieslera

Kaple sv. Václava v Mostě a architekt Michal Sborwitz.

Nové díly z cyklu architektura 80. let na http://www.cosa.tv.