cosa.tv🔥3 dokumenty o architektuře 80. a 90. let ~ 2019

Nové díly z cyklu Architektura 80. let na http://www.cosa.tv.

PostmodernĂ­ stavby Petra Keila

Architekt Petr Keil hovoří s historikem a teoretikem architektury Vladimírem Šlapetou o svých realizacích z 80. let, v díle je zdokumentována Měšťanova vila, Okresní správa silnic v Jindřichově Hradci a Pragoprojekt v Českých Budějovicích.

24 minut

Krytý bazén v Tachově od Eduarda Schlegera a Lukáše Lieslera

Architekty Eduarda Schlegera a Lukáše Lieslera zpovídá architekt a historik architektury Petr Vorlík, z jejich četných realizací bazénů jsme do dokumentu vybrali Krytý bazén v Tachově .

26 minut

Kaple sv. Václava v Mostě a architekt Michal Sborwitz

S architektem Michalem Sborwitzem hovoří teoretik a historik architektury Rostislav Švácha. V díle je zdokumentována Kaple sv. Václava v Mostě.

23 minut